Huisbaas? Last van huurders die niet betalen

Alhoewel er verandering in begint te komen, zijn er nog altijd veel ondernemingen die eerste goederen of diensten leveren en vervolgens pas afrekenen. Niet bij alle bedrijven is dit zoals aangegeven het geval, maar toch komt het regelmatig voor. Op zich niets mis mee. Maar de kans op wanbetalers is zo wel vele malen groter.

huisbaasDe ondernemer levert netjes volgens de afspraken de goederen af en de consument betaald echt niet altijd netjes op tijd. Een groot probleem voor de ondernemer. Deze heeft immers ook kosten die doorlopend zijn. Zo moet bijvoorbeeld personeel betaald worden en heeft hij of zei zelf ook kosten gemaakt om de goederen of diensten te leveren. Wellicht heeft hij de goederen moet inkopen of hij heeft de uren gemaakt om de dienst te leveren. Daarom zou de factuur ook gewoon netjes binnen de betalingstermijn betaald moeten worden.

Ook veel huisbazen hebben te maken met huurders die niet betalen. Dit vormt ook een groot probleem. Mensen met een huurachterstand moeten hun rekeningen gewoon betalen. Zo werkt het niet eenmaal. Als rekeningen open blijven staan, dan kan de huisbaas het recht hebben om u uit huis te plaatsen. Dat wilt u natuurlijk niet.

Toch zijn problemen met huurders iets dat steeds vaker voorkomt. De huurder betaald niet? Misschien kunt u de huurovereenkomst beeindigen van uw kant. Dan is het tijd om hier hulp voor in te schakelen. Bijvoorbeeld een incassobureau kan hulp bieden.

Als u huisbaas bent en u heeft hulp nodig van een incassobureau, dan kan dit voordelen bieden. U hoeft ten eerste niet zelf achter uw huurders aan. Een externe partij gaat proberen om de betalingen te incasseren. Er worden brieven verzonden en er zijn extra kosten die betaald moeten worden, deze kosten worden ook wel de incassokosten genoemd. Deze kosten zijn voor de huurder. Voor u zijn er in principe geen extra kosten. Een deurwaarder kan bijvoorbeeld hulp bieden op dit vlak.